Jēkabs Osis

(Ošs, 1860.21.jūlijs- 1920.g. marts) Dzimis Kabiles pagasta "Vecdudenos". J.Osis jau 1917.gadā bijis latviskas universitātes ierosinātājs. Savos uzskatos bijis pazīstamā idealistiskās filozofijas pārstāvja Gustava Teihmillera sekotājs, izveidojis t.s. kritisko personālismu. Savukārt Jekabu Osi par savu skolnieku uzskatījuši latviešu ieverojamākie filozofi P.Jurevičs un P.Dāle. Jēkabs Osis miris 1920.gadā Voroņežā, kur pēc Tērbatas Universitātes evakuācijas turpinājis pedagoģisko darbu. Orģināla glabātājs, partneris: Eduards Skabis.


Atrašanās vieta: Kabiles pagasts "Vecdudeni"

Atslēgvārdi:Jēkabs Osis Ošs Kabile "Vecdudeni" P.Jurevičs P.Dāle Voroņeža